Ἡ Μοναχικὴ ζωὴ εἶναι κατ' ἐξοχὴν ζωὴ μετανοίας καὶ ἐπιστροφῆς πρὸς τὸν Θεό, ζωὴ δοξολογίας καὶ εὐχαριστίας γιὰ τὸ ἄπειρο ἔλεός Του.
Ἡ ζωὴ αὐτὴ ἀποτυπώνεται καὶ μὲ τρόπο αἰσθητό. Τὸ Καθολικό, ἡ Τράπεζα, οἱ Τοιχογραφίες, τὰ παρεκκλήσια, οἱ εἰκόνες, τὰ χειρόγραφα, τὰ κελλιά, ὁ καστρότοιχος, τὸ ὑδραγωγεῖο, ὁ ἀρσανάς, οἱ πεζοῦλες, ὁ ἐλαιῶνας, ὁ ἀμπελῶνας, οἱ λιθόκτιστοι τάφοι τοῦ κοιμητηρίου, τὸ πλῆθος τῶν ἐξαρτημάτων καὶ τῶν μετοχίων, ἀνακαλοῦν στὸ πέρασμα τῶν αἰώνων ἕνα πλῆθος ἀνθρώπων, μία κοινωνία ποὺ ὑμνεῖται ὁ Τριαδικὸς Θεός. Κάτω ἀπὸ τὴ σκέπη της Ἐφόρου καὶ προστάτιδος Κυρίας Θεοτόκου, ἡ ὕλη ἁγιάζεται καὶ οἱ ψυχὲς μεταμορφώνονται.

’’

Πλοηγηθείτε

Podcast

Ημερολόγιο-Εορτολόγιο

Σημείωση
Στα αλάδωτα, σύμφωνα με τη μοναστηριακή διατροφή, περιλαμβάνονται όσα φαγητὰ δεν περιέχουν λάδι.
Περιλαμβάνεται και η σόγια και τα σαλιγκάρια, όταν μαγειρευτούν χωρὶς λάδι.
Στα αλάδωτα δεν περιλαμβάνονται τα μαλάκια και τα θαλασσινὰ ακόμα και όταν μαγειρευτούν χωρὶς λάδι.
Αφαιρώντας τα αρτύσιμα υλικά, από κάποιες συνταγές, αυτές παραμένουν στην επιθυμητή κατηγορία.
Σε ό,τι αφορά στο λάδι, μπορεί να αντικαθίσταται με ταχίνι και η συνταγή να παραμένει στην κατηγορία αλάδωτο.